Reiki

Reiki je velmi účinná, tradiční japonská léčebná metoda, při níž se přikládáním rukou otevírají zablokované energetické kanály (meridiány). Energie reiki během takového ošetření proudí rukama ošetřujícího do těla resp. energetického pole ošetřované osoby. Reiki se přizpůsobí potřebám ošetřovaného. Působení reiki je vnímáno jako nanejvýš příjemné, blahodárné, oživující a vitalizující.

Díky reiki dochází k celkovému uvolnění, harmonii a pohodě na tělesné, emocionální, mentální a spirituální úrovni. Zklidní se myšlenky, odbourá stres, uvolní blokády. Posílí se vědomí, intuice a vnitřní sebedůvěra.

Využívat reiki znamená převzít zodpovědnost. Potom se cesta univerzální životní energie stává postojem, kdy svůj život a zdraví bereme do vlastních rukou.

Co přesně je životní energie možná nikdy zcela nepochopíme, protože život nás přesahuje. Reiki nemusíme "věřit", aby fungovala. Na reiki není rozhodující víra v ni, nýbrž to, že jsme jí otevřeni.

                 Pracuji technikou reiki mistra Jardy Pechana s přerovnáním obratlů.